Aangepast privacy beleid

Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat per 25 mei 2018 de privacy wetgeving is gewijzigd, op die datum trad binnen de EU de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in werking, de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt hiermee te vervallen.

Zowel grote als kleine ondernemingen (zoals het MKB) moeten zich aan deze wetgeving houden, deze wijzigingen gaan vooral over de voorwaarden waaronder persoonsgegevens mogen worden verwerkt.
Bij persoonsgegevens moet u denken aan onder meer: namen, adressen, woonplaatsen, KvK-nummers en betaalgegevens.
De nieuwe wetgeving verplicht ondernemingen dat zij met elkaar duidelijke afspraken maken over de verwerking van deze persoonsgegevens, de beveiliging ervan, inzage en toegang geven voor u als klant.

Dit geldt ook zo voor Disho BV,, wij ontvangen, beheren en gebruiken uw persoonlijke gegevens zoals adres- en contactgegevens, telefoon, e-mail en betaal gegevens, voor de uitvoering van onze diensten.
Op basis van de AVG is Disho BV daarom aan de te merken als ‘Verwerker’ en u als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.

Bij Disho BV hebben wij ons beleid hierop aangepast en is met ingang van 25 mei 2018 op alle vormen van dienstverlening van Disho BV, ons nieuwe Privacy Beleid van toepassing
Door dit Privacy beleid te gebruiken, is er aan beide kanten duidelijkheid over de wijze van verwerking van persoonsgegevens.

Het nieuwe Privacy beleid kunt u HIER vinden.

Geef een reactie